Evaluare psihologică

În evaluarea psihologică se utilizează următoarele teste:

FORMULARUL CLINIC DE PERSONALITATE (PCF) – pentru adulți (18 ani +)

PCF este un instrument menit să ofere informații referitoare la trăsăturile de personalitate disfuncționale și la tulburările de personalitate conform DSM-5. Este dezvoltat pentru a fi aplicat atât pe populație normală, cât și pe o populație clinică. PCF evaluează:

 • 26 trăsături / fațete de personalitate disfuncționale conform DSM-5 (scale clinice primare) – Caracterul anxios, Deprimarea, Persistența negativă, Anxietatea de separare, Submisivitatea, Timiditatea, Labilitatea emoțională, Ostilitatea, Anhedonia, Retragerea socială, Aplatizarea afectivă, Evitarea intimității, Suspiciunea, Manipularea, Duplicitatea, Grandomania, Insensibilitatea, Căutarea atenției, Impulsivitatea, Asumarea de riscuri, Lipsa de responsabilitate, Perfecționismul rigid, Distractibilitatea, Excentricitatea, Experiențe stranii și credințe bizare, Dereglări cognitive și perceptive;
 • 5 dimensiuni de personalitate disfuncționale conform DSM-5 (scale clinice derivate) – Emoționalitatea negativă, Detașarea socială și emoțională, Dezinhibiția, Antagonismul și Psihoticismul.
 • 4 scale de evaluare a nivelului de funcționalitate/disfuncționalitate a personalității Identitate difuză, Scopuri problematice, Deficit empatic, Intimitate problematică;
 • 10 tulburări de personalitate (TP) clasice TP evitantă, TP dependentă, TP obsesiv-compulsivă, TP paranoidă, TP schizotipală, TP schizoidă, TP histrionică, TP narcisistă, TP borderline, TP antisocială;
 • 3 tendințe psihopatologice majore (scale clinice derivate) – Probleme comportamentale (externalizate), Probleme emoționale (internalizate), Probleme cognitive;
 • 6 scale de validare (identificare a protocoalelor distorsionate) – Răspunsuri cu frecvență redusă, Răspunsuri inconsecvente, Amplitudinea autodezvăluirii, Distresul resimțit, Răspunsuri dezirabile, Răspunsuri defensive.

Aplicabilitate:

SFERA PSIHOLOGIEI CLINICE
Aplicaţii în psihologie clinică
Aplicaţii în consiliere psihologică şi psihoterapie
Aplicaţii în psihologie juridică și judiciară

SFERA APĂRĂRII ŞI ORDINII PUBLICE
Evaluări psihologice pentru port armă
Evaluări psihologice a personalului din sfera ordinii publice

SFERA ORGANIZAŢIILOR ŞI A TRANSPORTURILOR
Evaluare de personal
Coaching

Clientul poate alege tipul de raport de evaluare psihologică:

Economic / Basic – destinat situaţiilor în care este interesat de o sinteză a rezultatelor obținute,
neînsoțită de o caracterizare a persoanei.
Standard / Clinic extins – destinat situaţiilor în care dorește o caracterizare psihologică detaliată, și acolo unde este cazul, oferirea de recomandări care țin cont de specificul psihologic al persoanei în conturarea unei intervenții psihologice.

CHESTIONARUL SMALSI (CHESTIONARUL DE EVALUARE A STRATEGIILOR DE ÎNVĂȚARE) – pentru copii și adolescenți (8 -18 ani)

SMALSI este un chestionar de autoevaluare, conceput pentru a evalua 10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare.

7 dintre acestea se axează pe punctele tari ale elevului, iar 3 vizează punctele slabe ale acestuia.

PUNCTE TARI ALE ELEVILOR

 • Strategii de studiu: Selectarea informaţiilor importante, realizarea de legături între informaţiile asimilate deja şi cele asimilate recent, strategii de memorare pentru codificarea informaţiilor
 • Abilităţi de luare de notiţe/ ascultare: Capacitatea de a selecta informaţiile importante pentru luarea eficientă de notiţe şi organizarea acestora
 • Strategii de citire/ înţelegere: Parcurgerea, monitorizarea şi recitirea textelor, inclusiv autotestarea pentru a asigura înţelegerea conţinutului
 • Abilităţi de scriere/ cercetare: Cercetarea temelor în orice mod, organizarea proiectelor scrise, verificarea erorilor făcute
 • Strategii folosite la teste: Creşterea eficienţei legate de participarea la teste/ examinări, inclusiv eliminarea răspunsurilor improbabile şi a ghicitului strategic
 • Tehnici de organizare: Organizarea materialelor primite la şcoală şi a celor de studiu, structurarea sarcinilor, inclusiv a temelor şi a altor proiecte
 • Gestionarea timpului: Utilizarea eficientă a timpului pentru finalizarea temelor, conştientizarea intervalului de timp necesar pentru realizarea sarcinilor şcolare

PUNCTE SLABE ALE ELEVILOR

 • Motivaţie academică scăzută: Lipsa motivaţiei intrinseci necesare pentru a se implica şi a avea succes în sarcinile academice
 • Anxietatea faţă de teste: Experienţa elevului de a manifesta simptomele anxietăţii legate de teste/ examinări, performanţa scăzută la teste cauzată de îngrijorarea excesivă
 • Dificultăţi de concentrare/ atenţie: Dificultatea de a participa la ore/ cursuri şi la alte sarcini şcolare, monitorizarea şi concentrarea atenţiei asupra performanţei şi a evitării elementelor perturbatoare.

Programează o evaluare psihologică!

+40 726 282 949

michaela.coravu@gmail.com

contact@terapiacupovesti.eu